تماس با ما

۰۹۱۲۳۰۲۹۸۲۲

۰۹۱۲۳۰۲۹۸۲۲

noroweb@

@nassirmohajer

noroweb@

noroweb@

nassir.immigration@gmail.com

nassir.immigration@gmail.com

۰۲۶-۳۴۲۰۶۶۰۷

۰۲۶-۳۴۲۰۶۶۰۷

کرج، گوهردشت، ابتدای خیابان داریوش، کوچه قائم ۲، ساختمان اداری آراد، طبقه ۵، واحد ۱۲

کرج، گوهردشت، ابتدای خیابان داریوش، کوچه قائم ۲، ساختمان اداری آراد، طبقه ۵، واحد ۱۲

اعضاء تیم مؤسسه نصیر مهاجر ایرانیان

سمت: مدیر داخلی مؤسسه کاریابی بین المللی نصیر مهاجر ایرانیان
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

حسام فتاحی

سمت: کارشناس و مشاور مؤسسه کاریابی بین المللی نصیر مهاجر ایرانیان
مدرک تحصیلی: کارشناسی

قادر فولادی

سمت: کارشناس و مشاور مؤسسه کاریابی بین المللی نصیر مهاجر ایرانیان
مدرک تحصیلی: کارشناسی

دکتر اسماعیل حاجی میرآقا

سمت: مؤسس و بنیانگذار مؤسسه کاریابی بین المللی نصیر مهاجر ایرانیان
مدرک تحصیلی: دکترا

فرم درخواست


تماس با ما تماس با ما
تماس با ما